Lễ Phục sinh – Hành trình tìm trứng

Chắc không nhiều người để ý tại sao tháng 3 vừa có Lễ Phục sinh xong, và rồi vừa qua lại có lễ Phục sinh nữa.

Lễ Phục sinh không cố định vào một ngày trong năm, mà thường rơi vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên, hoặc sau ngày xuân phân.

Ngoài ra Tây Phương thì dùng lịch Gregorian, còn Đông Phương dùng lịch Julian, nên ngày lễ Phục sinh của 2 bên không trùng nhau.

Theo đó, năm 2008 ta có:

– Ngày 23-03 (Tây Phương)
– Ngày 27-04 (Đông Phương)

Tương tự ta có thể tính trướcf cho năm 2009:

– Ngày 12-04 (Tây Phương)
– Ngày 19-04 (Đông Phương)

Tuy nhiên năm 2010 chỉ có 1 ngày Lễ Phục sinh là 04-04, năm 2011 là ngày 24-04

le phuc sinh nga 2 Lễ Phục sinh   Hành trình tìm trứng

le phuc sinh nga 3 Lễ Phục sinh   Hành trình tìm trứng

Nguồn: dien dan

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>